Vùng sản xuất Rau an toàn xã Thăng Long

Tên đơn vị : UBND xã Thăng Long.

Địa chỉ : Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Liên hệ: 0973640533 – Cán bộ phụ trách

Diện tích sản xuất:  06ha – Cánh đồng Thằng thôn Đại Bản, cánh đồng Tiên Hiên thôn Ngư Thôn.

Sản phẩm chính : Dưa chuột, bắp cải, xu hào, khoai tây, cà chát.…

Sản lượng dự tính/năm : 240 tấn

Qui trình sản xuất theo VietGAP: Tốt

Điều kiện giao thông, vận chuyển : Đường giao thông xe tải hoạt động tốt.

Quãng đường đi từ TP. Thanh Hóa: 50km.