Vùng sản xuất Rau an toàn xã Quảng Lưu

Tên đơn vị : UBND xã Quảng Lưu.

Địa chỉ : Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Liên hệ: 0978349339 – Cán bộ phụ trách

Diện tích sản xuất:  03ha – Cánh đồng Mã Tổ thôn 2, thôn 5.

Sản phẩm chính : Đậu leo, khoai tây, dưa lê siêu ngọt.…

Sản lượng dự tính/năm : 120 tấn

Qui trình sản xuất theo VietGAP: Tốt

Điều kiện giao thông, vận chuyển : Đường giao thông xe tải hoạt động tốt.

Quãng đường đi từ TP. Thanh Hóa: 45km.

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa