Vùng sản xuất Rau an toàn huyện Lang Chánh

Tên đơn vị : Ban chỉ đạo sản xuất Rau an toàn Lang Chánh.

Địa chỉ : UBND huyện Lang Chánh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Liên hệ SĐT:  0373.874.066                                

Diện tích sản xuất:  02ha – Xứ  đồng Đồng Héo, bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Sản phẩm chính : Rau cải các loại, bầu ăn lá, đậu leo, hành chăm, ….

Sản lượng dự tính/năm : 90 tấn

Qui trình sản xuất theo VietGAP: Tốt

Điều kiện giao thông, vận chuyển : Đường giao thông xe tải hoạt động không thuận lợi.

Quãng đường đi từ TP. Thanh Hóa: 120km.