TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 201Hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước ...
Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”giai đoạn 2016-2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
Dự báo sâu bệnh tuần từ 11 - 17/7/2017Dự báo sâu bệnh tuần từ 11 - 17/7/2017
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh.
Công nhận phòng thí nghiệm Trung tâm KN&CNCL NLTSCông nhận phòng thí nghiệm Trung tâm KN&CNCL NLTS
Văn phòng Công nhận chất lượng Bộ Khoa học và công nghệ công nhận phòng thí nghiệm chất lượng Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 690
Chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhậnChứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa đăng ký hoạt động Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả