TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRTỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH ...
Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa đã tổ chức buổi Tổng kết phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc năm 2017, 2018. Tuyên dương các cá nhân, tập thể đã có
Vai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động  kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôiVai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng ...
Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh
Danh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhậnDanh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhận
Danh sách và tình trạng khách hàng lĩnh vực Chứng nhận chất lượng của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả