TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRTỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH ...
Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa đã tổ chức buổi Tổng kết phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc năm 2017, 2018. Tuyên dương các cá nhân, tập thể đã có
Vai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động  kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôiVai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng ...
Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh
10 lý do tại sao cần chứng nhận ISO 900110 lý do tại sao cần chứng nhận ISO 9001
"Tại sao công ty của chúng tôi cần phải được chứng nhận ISO 9001?" Đó là một câu hỏi hay. ISO 9001 là tiêu chuẩn Hệ thống Quản Lý Chất Lượng (QMS) và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho bất kỳ công ty nào áp dụng tiêu chuẩn này. Vì vậy, tại sao tổ chức của b
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả