TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
Quản lý bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi – Thực trạng và giải phápQuản lý bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn ...
Sáng 13/3, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Quản lý, Bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi - Thực trạng và giải pháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan
Vai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động  kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôiVai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng ...
Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả