Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Vai trò Kiểm nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi

THQTC 11/10/2018

Với chức năng kiểm nghiệm, phân tích và tư vấn chất lượng thức ăn chăn nuôi, thời gian qua, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Kiểm nghiệm, Chứng nhận

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 8 đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi các loại. Mỗi năm, các đơn vị này đưa ra thị trường hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Ngoài ra, còn có hàng nghìn đại lý lớn nhỏ của các hãng khác cung ứng thức ăn chăn nuôi. Hoạt động kinh doanh, cung ứng rất khó kiểm soát, nhất là hình thức bán hàng tới tận địa chỉ như hiện nay. Vậy làm sao để biết được chất lượng thức ăn chăn nuôi trên thị trường hiện nay? Kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của ngành chăn nuôi và sản phẩm thức ăn chăn nuôi, đảm bảo rằng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp phù hợp các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, được phép lưu thông trên thị trường.

Phòng Kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá là một trong các phòng kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 1725:2005, được Bộ khoa học công nghệ công nhận phòng thử nghiệm VILAS với mã hiệu VILAS 690. Phòng kiểm nghiệm có đủ năng lực về con người và thiết bị để thực hiện phân tích các chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi (đạm, béo, canxi, photpho....); các chất kháng sinh (Chloramphenicol, tetracyline...); hooc môn tăng trưởng (Salbutamol, clenbuterol; Ractopamine) ; độc tố nấm mốc (aflatoxin).

Trong những năm qua, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá đang thực hiện và đáp ứng tốt yêu cầu là công cụ cho QLNN về QLCL TĂCN;  là địa chỉ đáng tin cậy của các doanh nghiệp, đại lý và người tiêu dùng trong tỉnh. Với việc phân tích chính xác, kịp thời, khách quan, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng giúp đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi kiểm soát chất lượng sản phẩm. Giúp người chăn nuôi lựa chon chính xác loại thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, an toàn cho vật nuôi , giúp nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng sản phẩm chăn nuôi . 

Hàng năm, Phòng đã tiến hành phân tích khoảng 1500 mẫu thức ăn chăn nuôi (trên 3000 chỉ tiêu) phục vụ công tác quản lý Nhà nước các cấp trong và ngoài tỉnh; kiểm soát chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho các Doanh nghiệp trước khi lưu thông trên thị trường.

Để nâng cao năng lực hoạt động, góp phần cùng Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận nông lâm thủy sản Thanh Hoá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Phòng Kiểm nghiệm chất lượng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác kiểm nghiệm, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp thử mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các đối tác, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sắp tới Trung tâm sẽ được UBND tỉnh đầu tư thêm hệ thống các thiết bị hiện đại, tăng cường mở rộng các chỉ tiêu phân tích, chú trọng nâng cao hơn nữa tay nghệ của kiểm nghiệm viên, để đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi nói chung và kiểm nghiệm vật tư hàng hoá nông nghiệp nói chung.

KNCL

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả