TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc năm 2017 tại Trung tâm KN&CNCL nông,

THQTC 06/7/2017

     Với mục đích phát huy tính chủ động sáng tạo,  khích lệ cán bộ, nhân viên nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa. Năm 2017, tập thể lãnh đạo Trung tâm đã thống nhất ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc  năm 2017”. Yêu cầu của các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải thiết thực, liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của Trung tâm và quan trọng hơn cả là phải do chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm tự tìm tòi nghiên cứu.

     Phong trào thi đua đã được toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm hưởng ứng sôi nổi, đã có tới 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cá nhân, tập thể gửi về đăng ký. Nội dung các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều bám sát vào các hoạt động chuyên môn của Trung tâm như cải cách thủ tục hành chính, phương án mới về kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm, phương án cải tiến hoạt động chứng nhận…có rất nhiều sáng kiến thiết thực, hàm lượng khoa học cao, có khả năng mang lại hiệu quả trong thực tế công tác chuyên môn của Trung tâm.

Kiểm nghiệm, Kiểm định, Chứng nhận, VietGAP

     Từ những sáng kiến được gửi về tham gia đăng ký phong trào thi đua, căn cứ vào Quy chế “Đăng ký tham gia, đánh giá công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật” Trung tâm đã ban hành. Hội đồng đánh giá, thẩm định sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tổ chức đánh giá, phân loại, lựa chọn dựa trên các tiêu chí cụ thể với  từng phương án; kết quả đã thống nhất chọn được 4 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, mang lại hiệu quả cao khi đi vào áp dụng trong thục tế trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt thực hiện từ nay đến hết năm 2017 gồm có:

1. Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu TCVN ISO/IEC 17021:2015 – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý

- Nhóm tác giả: Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Chứng nhận chất lượng.

2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích chất Auramine O trên hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ UPLC trong mẫu thức ăn chăn nuôi và mẫu thực phẩm, áp dụng phương pháp vào thực tế của phòng kiểm nghiệm; áp dụng phương pháp xác định natri borat và axit boric trong thực phẩm tại phòng kiểm nghiệm.

- Nhóm tác giả: Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Kiểm nghiệm chất lượng.

3. Nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh, phổ biến thông tin qua cổng thông tin điện tử của Trung tâm.

- Tác giả: Nguyễn Mạnh Uyên.

4. Xác định hàm lượng Nito hòa tan sau khi xử lý bằng pepsin trong Axit clohydric loãng trong thức ăn chăn nuôi và phương pháp xác định độ PH trong phân bón.

- Nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Nguyệt.

Kiểm nghiệm, Kiểm định, Chứng nhận, VietGAP

 

     Nối tiếp những thành công bước đầu đạt được của phong trào. Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm quyết tâm thực hiện thắng lợi, đạt kết quả xuất sắc phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc  năm 2017” làm tiền đề cho các năm tiếp theo, giúp nâng cao năng lực, khả năng làm chủ trang thiết bị hiện đại, chủ động tư duy sáng tạo, học tập kiến thức, trau dồi kinh nghiệm của cá nhân mỗi cán bộ, nhân viên. Tạo ra một môi trường làm việc khoa học, hiện đại, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Góp phần xây dựng, phát triển Trung tâm ngày càng vững mạnh, có đủ năng lực đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác Kiểm nghiệm, Kiểm định, Chứng nhận chất lượng,  từng bước cải thiện thu nhập cho cán bộ, nhân viên.

TH.QTC
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả