Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Phòng Kiểm nghiệm chất lượng đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 108/2017/NĐ-CP

THQTC 25/6/2019

          Trung tâm kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông , Lâm, Thủy sản Thanh hóa là một đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ kiểm định kiểm nghiệm, phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản phục vụ nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

          Trong quá trình hoạt động Trung tâm đã không ngừng nâng cao, mở rộng năng lực hoạt động,  liên tục đấu mối xin chỉ định của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính pháp lý.

          Hàng năm trung tâm phân tích phục vụ các đoàn thanh kiểm tra liên nghành trong tỉnh do sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, quản lý thị trường, công an tỉnh…và 1 số tỉnh lân cận. Ngoài ra đã kiểm soát chất lượng cho gần 30 đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước của một sô tỉnh lân cận.

          Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Cục bảo vệ thực vật ra quyết định  3566/QĐ-BVTV-KH  về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Phòng kiểm nghiệm  của Trung tâm  thực hiện việc thử nghiệm phân bón phù hợp với qui định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

          Trong những năm tiếp theo Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm,thủy sản Thanh Hóa hướng tới mục tiêu là một trong những phòng thử ngiệm hàng đầu khu vực miền Bắc và miền Trung. Với  qui mô, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu phục vụ công tác Quản lý Nhà nước cũng như nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...trong khu vực./.

Trang Nhung - TTKN&CN
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả