Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Nâng cao năng lực thực hiện Kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản

THQTC 30/8/2016

     Trong những năm gần đây, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các Sở ban ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trước tình hình đó, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Trung tâm KN&CNCL nông, lâm, thủy sản đã không ngừng mở rộng năng lực kiểm nghiệm, kiểm định bằng việc đầu tư trang thiết bị kết hợp đào tạo con người.

 

Kiểm nghiệm viên thực hiện phân tích mẫu

        Được sự quan tâm của UBND tỉnh Thanh Hóa, các Sở, Ban ngành, thời gian qua Trung tâm được đầu tư bổ sung hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ UPLC phục vụ phân tích các nhóm chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Để làm chủ trang thiết bị hiện đại, vận hành một cách thuần thục, chính xác Trung tâm đã đấu mối, phối hợp với các Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo cho kiểm nghiệm viên ứng dụng phân tích các chỉ tiêu An toàn thực phẩm như chất cấm, kháng sinh….

 

Hệ thống máy sắc ký lỏng UPLC

 

    Đồng thời Trung tâm đã xây dựng, tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong quá trình phân tích kiểm nghiệm. Đến tháng 7 năm 2016 Phòng Kiểm nghiệm của Trung tâm đã được Bộ Nông nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ  công nhận chỉ định là phòng thử nghiệm chất lượng Vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

 

Quyết định chỉ định

 

    Trên cơ sở đó, hàng năm Trung tâm đã tiến hành phân tích trên 3.500 mẫu tương ứng khoảng 11.000 chỉ tiêu với các đối tượng mẫu: phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, đất, nước, thực phẩm…để phục vụ công tác quản lý Nhà nước các cấp cả trong và ngoài tỉnh; kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật tư nông nghiệp cho các Doanh nghiệp trước khi lưu thông trên thị trường.

          Trong thời gian tới, để tiếp tục mở rộng năng lực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tâm sẽ tham mưu đề nghị các cấp, các ngành quan tâm trình UBND tỉnh đầu tư thêm một số trang thiết bị phục vụ phân tích, thử nghiệm. Trong đó trọng tâm là thiết bị phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu An toàn thực phẩm, dư lượng thuốc BVTV và kim loại nặng. Góp phần tăng cường hiệu quả phục vụ quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trở thành dối tác tin cậy cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đối với việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

Tải toàn văn quyết định tại đây:/Uploads/UserFiles/files/QD-2862-KHCN-2016 (1).pdf

NG.T. Hạnh TT KN&CNCL
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả