Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Dự báo sâu bệnh tuần từ 31/10 - 5/11/2016

THQTC 02/11/2016

1. Trên lúa
a) Các tỉnh phía Bắc
Trên diện tích lúa cực muộn và lúa gieo khô, sinh vật gây hại nhẹ, tuy nhiên cần theo dõi rầy, cuốn lá nhỏ, chuột.
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
- Lúa giai đoạn đòng trỗ - chín: Theo dõi và phòng chống bệnh đạo ôn hại lá và cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân.
- Lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh: Theo dõi và phòng chống sâu keo, bọ trĩ, ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.
- Chuột: Gây hại cục bộ trên lúa mùa, lúa gieo, lúa lỡ vụ.
c) Các tỉnh phía Nam
- Rầy nâu: Phổ biến giai đoạn trưởng thành với mật độ thấp. Tiếp tục theo dõi tình hình rầy di trú ở địa phương và diễn biến của thuỷ văn để xuống giống lúa ĐX 2016 - 2017 theo hướng "né rầy".
- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục phát sinh phát triển trên các trà lúa từ đẻ nhánh đến đòng trỗ với tỷ lệ nhẹ - trung bình. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên phát hiện sớm và phòng trị kịp thời.
- Phòng ngừa ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, đặc biệt ở những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước.
Ngoài các đối tượng trên, cần theo dõi bệnh bạc lá vi khuẩn trên trà lúa cuối đẻ nhánh - đòng trỗ, lem lép hạt giai đoạn trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.
 
2. Trên cây trồng khác
- Châu chấu tre: Tiếp tục theo dõi, xác định địa điểm châu chấu đẻ trứng để kịp thời tổ chức, thực hiện phòng chống.
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; đốm lá lạc, sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ giảm nhẹ và bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng nhẹ.
- Cây cà phê: Bệnh khô cành có xu hướng giảm.
- Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu tăng nhẹ.
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng giảm về diện tích nhiễm và mức độ hại.
- Châu chấu tre tại Sơn La giảm về diện tích và mức độ hại.

Cục BVTV
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả