Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Dự báo sâu bệnh tuần từ 26/9 - 2/10/2016

THQTC 28/9/2016

1. Trên lúa
a) Các tỉnh phía Bắc
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại chủ yếu trên những diện tích trỗ muộn, diện xanh tốt, chưa được phòng trừ.
- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy tiếp tục nở, mật độ tăng, hại diện hẹp chủ yếu trên giống nhiễm; khả năng gây cháy ổ nhỏ sau 25/9 nếu không được phun trừ kịp thời.
- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 25/9 nếu không phòng trừ kịp thời.
- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông… tiếp tục hại diện hẹp trên lúa mùa chủ yếu các tỉnh miền núi.
- Chuột: Gia tăng mật độ sau thu hoạch lúa HT, mùa sớm và tiếp tục gây hạị trên lúa mùa muộn giai đoạn đòng - trỗ, chín hại nặng tại những vùng chưa tổ chức tốt công tác phòng trừ giai đoạn đầu vụ, vùng gò đồi, ven làng.
- Các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ trên các trà lúa.
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
- Rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, sâu đục thân... tiếp tục gây hại trên lúa HT muộn chủ yếu ở Tây Nguyên, lúa vụ 3, lúa vụ 10 ở Bình Định, Khánh Hoà.
- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... hại chủ yếu lúa vụ 10, lúa vụ 3 giai đoạn đứng cái - đòng trổ.
- Chuột: Hại cục bộ.
c) Các tỉnh phía Nam
- Tuần tới trên đồng phổ biến rầy trưởng thành mang trứng và đến cuối tuần sẽ nở. Khuyến cáo nông dân không nên phun thuốc trừ sâu cuốn lá cũng như các loại thuốc phổ rộng để trừ rầy khi mật số thấp tránh bộc phát rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa mùa và đông Xuân 2016-2017.
Những vùng chuẩn bị cấy lúa mùa còn lại và gieo sạ lúa ĐX sớm 2016-2017: Đây là thời điểm thích hợp tiến hành ”cấy né rầy” cho lúa mùa và gieo sạ "né rầy” cho lúa ĐX sớm.
- Lưu ý phòng ngừa tốt đối với ốc bươu vàng đặc biệt đối với lúa mới sạ < 15 ngày và những ruộng khó thoát nước; bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, lem lép hạt ở giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.
 
2. Trên cây trồng khác
- Châu chấu tre tiếp tục gây hại nhẹ tại Sơn La, Bắc Kạn. Cần theo dõi và phòng, chống kịp thời. Tại Điện Biên cần tiến hành kiểm tra xác định địa điểm cư trú mới của châu chấu.
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại trên rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm giảm về mức độ hại.
- Cây thanh long: Diện tích nhiễm bệnh đốm nâu tăng nhẹ.
- Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm về diện tích và mức độ hại.
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng gây hại nhẹ tại Phú Yên, Quảng Trị.
- Châu chấu tre tại Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên mật độ giảm nhẹ.

CỤC BVTV
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả