TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Danh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhận

Danh sách và tình trạng khách hàng lĩnh vực Chứng nhận chất lượng

STT

Đơn vị

Mã khách hàng

(THQT)

Loại hình

đánh giá

Ngày ký

Hợp Đồng

Tình trạng

Hiệu lực

1

Công ty cổ phần Đại Thành

0001.4

A

23/1/2015

Hết hiệu lực

2

Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá

0002.4

A

3/2/2015

Hết hiệu lực

3

Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hoà

0003.4

A

9/2/2015

Hết hiệu lực

4

UBND xã Thiệu Tân

0004.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

5

UBND xã Xuân Khánh

0005.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

6

UBND xã Thạch Định

0006.2

A

16/3/2015

Hết hiệu lực

7

HTX DV điện nông thôn & DVNN xã Hoằng Giang

0007.2

A

17/3/2015

Hết hiệu lực

8

UBND xã Quảng Lưu

0008.2

A

18/3/2015

Hết hiệu lực

9

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

A

25/3/2015

Hết hiệu lực

10

Công ty CP chăn nuôi và chuyển giao CN Yên Định

00010.1

A

6/4/2015

Hết hiệu lực

11

HTX DV Nông nghiệp Định Hòa

00011.4

A

1/6/2015

Hết hiệu lực

12

HTX DV Nông nghiệp Định Tường

00012.4

A

2/6/2015

Hết hiệu lực

13

HTX DV Nông nghiệp Quỳ Chữ

00013.4

A

5/6/2015

Hết hiệu lực

14

UBND xã Vĩnh Thành

00014.2

A

10/6/2015

Hết hiệu lực

15

HTX DV Nông nghiệp Định Tâm

00015.4

A

30/6/2015

Hết hiệu lực

16

HTX DV Nông nghiệp Định Tiến

00016.4

A

2/7/2015

Hết hiệu lực

17

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

P1

3/7/2015

Hết hiệu lực

18

Công ty TNHH Mùa Phát Triển

00017.4

A

6/7/2015

Hết hiệu lực

19

Công ty CP Giống và PT Chăn nuôi Thọ Xuân

00018.1

A

26/10/2015

Hết hiệu lực

20

Công ty CP Nông sản Phú Gia

00019.1

A

4/12/2015

Hết hiệu lực

21

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

P2

1/2/2016

Hết hiệu lực

22

Công ty CP Nông sản Thực phẩm Việt Hưng

00020.1

A

26/2/2016

Hết hiệu lực

23

Công ty Giống cây trồng Miền Bắc

00021.4

A

27/4/2016

Hết hiệu lực

24

UBND xã Quảng Lưu

0008.2

P

20/5/2016

Hết hiệu lực

25

UBND xã Vạn Thắng

00022.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

26

Hộ sản xuất Bùi Văn Toan

00023.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

27

Hộ sản xuất Nguyễn Xuân Khuê

00024.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

28

UBND thị trấn Vân Du

00025.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

29

UBND xã Thành Hưng

00026.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

30

UBND xã Thạch Định

0006.2

P

20/5/2016

Hết hiệu lực

31

UBND xã Thọ Hải

00027.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

32

UBND xã Vĩnh Quang

00028.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

33

UBND xã Thiệu Hợp

00030.2

A

23/5/2016

Hết hiệu lực

34

UBND xã Quảng Hùng

00031.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

35

HTX Nông nghiệp Định Tường

00032.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

36

UBND xã Thiệu Phúc

00033.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

37

HTX Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Lĩnh

00034.2

A

5/7/2016

Hết hiệu lực

38

UBND xã Quảng Cát

00035.2

A

5/7/2016

Hết hiệu lực

39

UBND xã Vĩnh Thành

00014.2

P

11/7/2016

Hết hiệu lực

40

UBND xã Thiệu Hưng

00036.2

A

12/7/2016

Hết hiệu lực

41

Hộ sản xuất Lê Văn Tấn

00037.2

A

12/7/2016

Hết hiệu lực

42

HTX DV điện nông thôn & DVNN xã Hoằng Giang

0007.2

P

25/7/2016

Hết hiệu lực

43

UBND xã Phú Lộc

00038.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

44

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang

00039.4

A

8/10/2016

Hết hiệu lực

45

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá

00040.

A

20/10/2016

Hết hiệu lực

46

Công ty Đầu tư và Phát triển chăn nuôi Thanh Hóa

00041.1

A

7/7/2016

Hết hiệu lực

47

Công ty CP phân bón VRAT

00041.5

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

48

Tổ hợp tác sản xuất Rau an toàn thôn Phong Ý - xã Cẩm Phong

0042.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

49

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tây Sơn (Thị xã Bỉm Sơn)

0043.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

50

Ban Quản lý sản xuất Rau an toàn tập trung huyện Lang Chánh

0044.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

51

 Hộ sản xuất bà Lê Thị Thùy Dương

0045.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

52

HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Trường

0046.2

A

25/7/2016

Hết hiệu lực

53

Tổ hợp tác sản xuất Rau an toàn xã Thiệu Khánh

0047.2

A

25/7/2016

Hết hiệu lực

54

Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Như Thanh

0048.2

A

9/7/2016

Hết hiệu lực

55

Hộ sản xuất Bùi Tiến Lực

0049.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

56

HTX DVNN Quảng Thắng

0050.2

A

8/12/2016

Hết hiệu lực

57

Công ty Cổ phần đâu tư Nông trại bền vững

0051.2

A

4/1/2017

Hết hiệu lực

58

Trang trại chăn nuôi Phạm Văn Chiến

0052.1

A

4/1/2017

Còn hiệu lực

59

Hộ sản xuất Vũ Đình Lục

0053.2

A

20/4/2017

Còn hiệu lực

60

Công ty CP Nông sản và thực phẩm Việt Hưng

0054.

R

30/3/2017

Hết hiệu lực

61

Trang trại Bình Minh

0055.1

A

14/6/2017

Hủy bỏ GCN

62

Tổ hợp tác chăn nuôi phường Phú Sơn

0056.1

A

22/5/2017

Còn hiệu lực

63

Trang trại Hà Thịnh Hưng

0057.1

A

21/9/2017

Hủy bỏ GCN

64

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Xuân Thành

0058.2

A

10/10/2017

Còn hiệu lực

65

Trang trại lợn hữu cơ Châu Anh

0059.1

A

10/10/2017

Còn hiệu lực

66

Tổ hợp tác SX rau an toàn Xuân Thọ

0060.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

 

Trang trại chăn nuôi Lê Văn Nhất - trạm Khuyến nông Yên Định

0061.2

A

24/11/2017

Còn hiệu lực

67

HTX DV Nông nghiệp Công Liêm

0062.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

68

HTX XNK NN rau hữu cơ Hà Trung

0063.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

69

HTX DV Nông nghiệp Thiệu Hưng

0064.1

P

2/11/2017

Còn hiệu lực

70

HTX Nông nghiệp Tân Thành

0065.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

71

HTX Nông nghiệp Nga Yên

0066.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

72

HTX DVNN xã Vĩnh Quang

0067.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

73

HTX DVNN xã Hoằng Kim

0068.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

74

HTX DV Nông nghiệp Trinh Nga

0069.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

75

HTX Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Phương Hồng

0070.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

76

HTX DV Nông nghiệp Xuân Lai

0071.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

77

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công nghệ cao Thiên Trường 36

0072.1

A

2/11/2017

Không đánh giá

78

Hộ sản xuất RAT Nguyễn Duy Tuấn

0073.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

79

HTX rau an toàn Điền Lý

0074.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

80

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả chất lượng cao xã Yên Ninh

0075.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

81

Hộ sản xuất Trịnh Ngọc Du

0076.1

A

25/8/2017

Còn hiệu lực

82

Hợp tác xã rau an toàn Nguyên Bình

0077.1

A

15/12/2017

Còn hiệu lực

83

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Bình Minh

0078.1

A

15/12/2017

Không đánh giá

84

Công ty TNHH ứng dụng sản xuất nấm linh chi, bào ngư Tuấn Hồng

0079.2

A

15/12/2017

Còn hiệu lực

85

Hộ sản xuất Trần Văn Lợi

0080.2

A

3/1/2018

Còn hiệu lực

86

HTX DV sản xuất rau, củ quả an toàn xã Vĩnh Thành

0081.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

87

HTX DV và sản xuất rau an toàn Hùng Cường

0082.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

88

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Hương

0083.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

89

Hợp tác xã DV Nông nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp

0084.2

A

4/6/2018

Còn hiệu lực

90

Công ty TNHH nông nghiệp CNC ALAKA

0085.2

A

9/7/2018

Không đánh giá

91

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Phú

0086

A

18/8/2018

Còn hiệu lực

92

Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn

0087.6

A

1/6/2018

Còn hiệu lực

93

Tổ hợp tác chăn nuôi vịt Củ Lũng Bá Thước – Trường đại học Hồng Đức.

0088.1

A

25/9/2018

Còn hiệu lực

94

Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa

0089.6

A

23/1/2018

Còn hiệu lực

95

Công ty TARCO GREEN

0090.1

A

25/9/2018

Còn hiệu lực

96

Trang trại chăn nuôi Trịnh Đình Tư

0091.1

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

97

Trang trại sản xuất Trịnh Đình Tư

0091.2

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

98

Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất rau an toàn Tùng Anh

0092.2

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

99

Hộ sản xuất Lý Khải Vịnh

0093.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

100

Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Cơ Thiệu Trung

0094.2

A

29/10/2018

Còn hiệu lực

101

Hộ sản xuất Nguyễn Trọng Thiên

0095.2

A

29/10/2018

Còn hiệu lực

102

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng.


 

0064.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

103

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Quảng Lưu.

0096.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

104

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Hùng

0097.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

105

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Xuân Thịnh

0098.2

A

15/10/2018

Còn hiệu lực

106

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Yên Thái.

0099.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

107

Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp.

0100.2

A

4/6/2018

Còn hiệu lực

108

Tổ Hợp tác sản xuất rau an toàn Tiến Nông.

0101.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

109

Hợp tác xã rau an toàn Nguyên Bình.

0077.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

110

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Yên Lễ.

0102.2

A

15/10/2018

Còn hiệu lực

111

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hóa.

0103.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

112

Hộ sản xuất Phạm Khắc Tứ.

0104.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

113

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Vĩnh Khang.

0105.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

114

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

0106.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

115

HTX Dịch vụ Điện nông thôn và Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Giang.

0007.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

116

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng kim

0068.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

117

Hợp tác xã dịch vụ nuôi ong Yên Lễ

0107.1

A

5/11/2018

Không đánh giá

118

CTyXD và đầu tư phát triển nông thôn - Miền Tây

0108.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

119

Công ty TNHH thu mua gia cầm Happy Farm

0109.1

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

120

Công ty CP XD&TM Phong cách mới

0110.2

A

29/11/2018

Còn hiệu lực

121

Hợp tác xã Ong mật Thành Kim

0111.1

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

122

Tổ hợp tác sản xuất lúa nếp hạt cau xã Thạch Bình

0112.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

123

Hợp tác xã dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thạch Đồng

0113.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

124

Tổ sản xuất mía tím Thành Trực

0114.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

125

Công ty TNHH Xây dựng Quyền Anh

0115.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

126

Công ty TNHH Trà Ngọc Thanh Sơn

0116.2

A

29/11/2018

Còn hiệu lực

127

Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị

0117.5

A

4/12/2018

Còn hiệu lực

128

Tổng công ty CP Hàm Rồng Thanh Hóa

0118.5

A

3/12/2018

Còn hiệu lực

129

Chợ thị trấn Quan Sơn

0119.8

A

10/12/2018

Còn hiệu lực

130

Chợ Đập Xã Yên Thọ

0120.8

A

21/12/2018

Còn hiệu lực

131

Công ty Việt MỸ

0121.6

A

24/12/2018

Không đánh giá

132

Chợ Mực xã Vạn Thắng

0122.8

A

24/12/2018

Còn hiệu lực

133

Cy CPSX&TMDV Phú Nông

0123.5

A

17/1/2019

Còn hiệu lực

134

Chợ thị trấn Nga Sơn- Công ty Phú Tài

0124.8

A

25/12/2018

Còn hiệu lực

135

Chợ Hoa Lộc Hậu Lộc

0125.8

A

25/12/2018

Đang khắc phục

136

Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị

0126.7

A

31/12/2018

Còn hiệu lực

137

Chợ Thị trấn Quan Hóa - huyện Quan Hóa

0127.8

A

7/1/2019

Đang khắc phục

138

UBND xã Xuân Hòa (Hộ sản xuất Đỗ Thị Nhung)

0129.2

A

8/4/2019

Đang khắc phục

139

Chợ Bến Ngự - UBND phường Trường Thi

0130.8

A

16/4/2019

Đang khắc phục

140

Chợ Nam Thành

 - HTX đầu tư quản lý khai thác chợ Nam Thành

0131.8

A

16/4/2019

Đang khắc phục

 

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả