Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Danh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhận

Danh sách và tình trạng khách hàng lĩnh vực Chứng nhận chất lượng

STT

Đơn vị

Mã khách hàng

(THQT)

Loại hình

đánh giá

Ngày ký

Hợp Đồng

Tình trạng

Hiệu lực

1

Công ty cổ phần Đại Thành

0001.4

A

23/1/2015

Hết hiệu lực

2

Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá

0002.4

A

3/2/2015

Hết hiệu lực

3

Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hoà

0003.4

A

9/2/2015

Hết hiệu lực

4

UBND xã Thiệu Tân

0004.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

5

UBND xã Xuân Khánh

0005.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

6

UBND xã Thạch Định

0006.2

A

16/3/2015

Hết hiệu lực

7

HTX DV điện nông thôn & DVNN xã Hoằng Giang

0007.2

A

17/3/2015

Hết hiệu lực

8

UBND xã Quảng Lưu

0008.2

A

18/3/2015

Hết hiệu lực

9

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

A

25/3/2015

Hết hiệu lực

10

Công ty CP chăn nuôi và chuyển giao CN Yên Định

00010.1

A

6/4/2015

Hết hiệu lực

11

HTX DV Nông nghiệp Định Hòa

00011.4

A

1/6/2015

Hết hiệu lực

12

HTX DV Nông nghiệp Định Tường

00012.4

A

2/6/2015

Hết hiệu lực

13

HTX DV Nông nghiệp Quỳ Chữ

00013.4

A

5/6/2015

Hết hiệu lực

14

UBND xã Vĩnh Thành

00014.2

A

10/6/2015

Hết hiệu lực

15

HTX DV Nông nghiệp Định Tâm

00015.4

A

30/6/2015

Hết hiệu lực

16

HTX DV Nông nghiệp Định Tiến

00016.4

A

2/7/2015

Hết hiệu lực

17

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

P1

3/7/2015

Hết hiệu lực

18

Công ty TNHH Mùa Phát Triển

00017.4

A

6/7/2015

Hết hiệu lực

19

Công ty CP Giống và PT Chăn nuôi Thọ Xuân

00018.1

A

26/10/2015

Hết hiệu lực

20

Công ty CP Nông sản Phú Gia

00019.1

A

4/12/2015

Hết hiệu lực

21

Trung tâm nghiên cứu UDKHKT GCT Thanh Hoá

0009.4

P2

1/2/2016

Hết hiệu lực

22

Công ty CP Nông sản Thực phẩm Việt Hưng

00020.1

A

26/2/2016

Hết hiệu lực

23

Công ty Giống cây trồng Miền Bắc

00021.4

A

27/4/2016

Hết hiệu lực

24

UBND xã Quảng Lưu

0008.2

P

20/5/2016

Hết hiệu lực

25

UBND xã Vạn Thắng

00022.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

26

Hộ sản xuất Bùi Văn Toan

00023.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

27

Hộ sản xuất Nguyễn Xuân Khuê

00024.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

28

UBND thị trấn Vân Du

00025.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

29

UBND xã Thành Hưng

00026.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

30

UBND xã Thạch Định

0006.2

P

20/5/2016

Hết hiệu lực

31

UBND xã Thọ Hải

00027.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

32

UBND xã Vĩnh Quang

00028.2

A

20/5/2016

Hết hiệu lực

33

UBND xã Thiệu Hợp

00030.2

A

23/5/2016

Hết hiệu lực

34

UBND xã Quảng Hùng

00031.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

35

HTX Nông nghiệp Định Tường

00032.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

36

UBND xã Thiệu Phúc

00033.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

37

HTX Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Lĩnh

00034.2

A

5/7/2016

Hết hiệu lực

38

UBND xã Quảng Cát

00035.2

A

5/7/2016

Hết hiệu lực

39

UBND xã Vĩnh Thành

00014.2

P

11/7/2016

Hết hiệu lực

40

UBND xã Thiệu Hưng

00036.2

A

12/7/2016

Hết hiệu lực

41

Hộ sản xuất Lê Văn Tấn

00037.2

A

12/7/2016

Hết hiệu lực

42

HTX DV điện nông thôn & DVNN xã Hoằng Giang

0007.2

P

25/7/2016

Hết hiệu lực

43

UBND xã Phú Lộc

00038.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

44

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang

00039.4

A

8/10/2016

Hết hiệu lực

45

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thanh Hoá

00040.

A

20/10/2016

Hết hiệu lực

46

Công ty Đầu tư và Phát triển chăn nuôi Thanh Hóa

00041.1

A

7/7/2016

Hết hiệu lực

47

Công ty CP phân bón VRAT

00041.5

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

48

Tổ hợp tác sản xuất Rau an toàn thôn Phong Ý - xã Cẩm Phong

0042.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

49

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tây Sơn (Thị xã Bỉm Sơn)

0043.2

A

10/3/2015

Hết hiệu lực

50

Ban Quản lý sản xuất Rau an toàn tập trung huyện Lang Chánh

0044.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

51

 Hộ sản xuất bà Lê Thị Thùy Dương

0045.2

A

3/6/2016

Hết hiệu lực

52

HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Trường

0046.2

A

25/7/2016

Hết hiệu lực

53

Tổ hợp tác sản xuất Rau an toàn xã Thiệu Khánh

0047.2

A

25/7/2016

Hết hiệu lực

54

Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Như Thanh

0048.2

A

9/7/2016

Hết hiệu lực

55

Hộ sản xuất Bùi Tiến Lực

0049.2

A

18/8/2016

Hết hiệu lực

56

HTX DVNN Quảng Thắng

0050.2

A

8/12/2016

Hết hiệu lực

57

Công ty Cổ phần đâu tư Nông trại bền vững

0051.2

A

4/1/2017

Hết hiệu lực

58

Trang trại chăn nuôi Phạm Văn Chiến

0052.1

A

4/1/2017

Còn hiệu lực

59

Hộ sản xuất Vũ Đình Lục

0053.2

A

20/4/2017

Còn hiệu lực

60

Công ty CP Nông sản và thực phẩm Việt Hưng

0054.

R

30/3/2017

Hết hiệu lực

61

Trang trại Bình Minh

0055.1

A

14/6/2017

Hủy bỏ GCN

62

Tổ hợp tác chăn nuôi phường Phú Sơn

0056.1

A

22/5/2017

Còn hiệu lực

63

Trang trại Hà Thịnh Hưng

0057.1

A

21/9/2017

Hủy bỏ GCN

64

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Xuân Thành

0058.2

A

10/10/2017

Còn hiệu lực

65

Trang trại lợn hữu cơ Châu Anh

0059.1

A

10/10/2017

Còn hiệu lực

66

Tổ hợp tác SX rau an toàn Xuân Thọ

0060.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

 

Trang trại chăn nuôi Lê Văn Nhất - trạm Khuyến nông Yên Định

0061.2

A

24/11/2017

Còn hiệu lực

67

HTX DV Nông nghiệp Công Liêm

0062.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

68

HTX XNK NN rau hữu cơ Hà Trung

0063.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

69

HTX DV Nông nghiệp Thiệu Hưng

0064.1

P

2/11/2017

Còn hiệu lực

70

HTX Nông nghiệp Tân Thành

0065.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

71

HTX Nông nghiệp Nga Yên

0066.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

72

HTX DVNN xã Vĩnh Quang

0067.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

73

HTX DVNN xã Hoằng Kim

0068.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

74

HTX DV Nông nghiệp Trinh Nga

0069.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

75

HTX Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Phương Hồng

0070.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

76

HTX DV Nông nghiệp Xuân Lai

0071.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

77

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công nghệ cao Thiên Trường 36

0072.1

A

2/11/2017

Không đánh giá

78

Hộ sản xuất RAT Nguyễn Duy Tuấn

0073.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

79

HTX rau an toàn Điền Lý

0074.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

80

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả chất lượng cao xã Yên Ninh

0075.1

A

2/11/2017

Còn hiệu lực

81

Hộ sản xuất Trịnh Ngọc Du

0076.1

A

25/8/2017

Còn hiệu lực

82

Hợp tác xã rau an toàn Nguyên Bình

0077.1

A

15/12/2017

Còn hiệu lực

83

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Bình Minh

0078.1

A

15/12/2017

Không đánh giá

84

Công ty TNHH ứng dụng sản xuất nấm linh chi, bào ngư Tuấn Hồng

0079.2

A

15/12/2017

Còn hiệu lực

85

Hộ sản xuất Trần Văn Lợi

0080.2

A

3/1/2018

Còn hiệu lực

86

HTX DV sản xuất rau, củ quả an toàn xã Vĩnh Thành

0081.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

87

HTX DV và sản xuất rau an toàn Hùng Cường

0082.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

88

Hộ sản xuất Nguyễn Thị Hương

0083.2

A

10/4/2018

Còn hiệu lực

89

Hợp tác xã DV Nông nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp

0084.2

A

4/6/2018

Còn hiệu lực

90

Công ty TNHH nông nghiệp CNC ALAKA

0085.2

A

9/7/2018

Không đánh giá

91

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Phú

0086

A

18/8/2018

Còn hiệu lực

92

Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn

0087.6

A

1/6/2018

Còn hiệu lực

93

Tổ hợp tác chăn nuôi vịt Củ Lũng Bá Thước – Trường đại học Hồng Đức.

0088.1

A

25/9/2018

Còn hiệu lực

94

Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa

0089.6

A

23/1/2018

Còn hiệu lực

95

Công ty TARCO GREEN

0090.1

A

25/9/2018

Còn hiệu lực

96

Trang trại chăn nuôi Trịnh Đình Tư

0091.1

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

97

Trang trại sản xuất Trịnh Đình Tư

0091.2

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

98

Hợp tác xã Dịch vụ và sản xuất rau an toàn Tùng Anh

0092.2

A

18/10/2018

Còn hiệu lực

99

Hộ sản xuất Lý Khải Vịnh

0093.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

100

Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Cơ Thiệu Trung

0094.2

A

29/10/2018

Còn hiệu lực

101

Hộ sản xuất Nguyễn Trọng Thiên

0095.2

A

29/10/2018

Còn hiệu lực

102

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng.


 

0064.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

103

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Quảng Lưu.

0096.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

104

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Hùng

0097.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

105

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Xuân Thịnh

0098.2

A

15/10/2018

Còn hiệu lực

106

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Yên Thái.

0099.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

107

Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp.

0100.2

A

4/6/2018

Còn hiệu lực

108

Tổ Hợp tác sản xuất rau an toàn Tiến Nông.

0101.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

109

Hợp tác xã rau an toàn Nguyên Bình.

0077.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

110

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Yên Lễ.

0102.2

A

15/10/2018

Còn hiệu lực

111

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hóa.

0103.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

112

Hộ sản xuất Phạm Khắc Tứ.

0104.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

113

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Vĩnh Khang.

0105.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

114

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

0106.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

115

HTX Dịch vụ Điện nông thôn và Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Giang.

0007.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

116

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng kim

0068.2

P

5/11/2018

Còn hiệu lực

117

Hợp tác xã dịch vụ nuôi ong Yên Lễ

0107.1

A

5/11/2018

Không đánh giá

118

CTyXD và đầu tư phát triển nông thôn - Miền Tây

0108.2

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

119

Công ty TNHH thu mua gia cầm Happy Farm

0109.1

A

5/11/2018

Còn hiệu lực

120

Công ty CP XD&TM Phong cách mới

0110.2

A

29/11/2018

Còn hiệu lực

121

Hợp tác xã Ong mật Thành Kim

0111.1

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

122

Tổ hợp tác sản xuất lúa nếp hạt cau xã Thạch Bình

0112.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

123

Hợp tác xã dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thạch Đồng

0113.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

124

Tổ sản xuất mía tím Thành Trực

0114.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

125

Công ty TNHH Xây dựng Quyền Anh

0115.2

A

10/10/2018

Còn hiệu lực

126

Công ty TNHH Trà Ngọc Thanh Sơn

0116.2

A

29/11/2018

Còn hiệu lực

127

Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị

0117.5

A

4/12/2018

Còn hiệu lực

128

Tổng công ty CP Hàm Rồng Thanh Hóa

0118.5

A

3/12/2018

Còn hiệu lực

129

Chợ thị trấn Quan Sơn

0119.8

A

10/12/2018

Còn hiệu lực

130

Chợ Đập Xã Yên Thọ

0120.8

A

21/12/2018

Còn hiệu lực

131

Công ty Việt MỸ

0121.6

A

24/12/2018

Không đánh giá

132

Chợ Mực xã Vạn Thắng

0122.8

A

24/12/2018

Còn hiệu lực

133

Cy CPSX&TMDV Phú Nông

0123.5

A

17/1/2019

Còn hiệu lực

134

Chợ thị trấn Nga Sơn- Công ty Phú Tài

0124.8

A

25/12/2018

Còn hiệu lực

135

Chợ Hoa Lộc Hậu Lộc

TT0125.8

A

25/12/2018

Hủy cuộc ĐG

136

Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị

TT0126.7

A

31/12/2018

Còn hiệu lực

137

Chợ Thị trấn Quan Hóa - huyện Quan Hóa

TT0127.8

A

7/1/2019

Còn hiệu lực

138

Hộ sản xuất Đào Thị Hồng - Thủy canh Phố

TT0128.2

A

18/2/2019

Còn hiệu lực

139

UBND xã Xuân Hòa (Hộ sản xuất Đỗ Thị Nhung)

TT0129.2

A

8/4/2019

Còn hiệu lực

140

Chợ Bến Ngự - UBND phường Trường Thi

TT0130.8

A

16/4/2019

Còn hiệu lực

141

Chợ Nam Thành - HTX đầu tư quản lý khai thác chợ Nam Thành

TT0131.8

A

16/4/2019

Còn hiệu lực

142

Công ty TNHH Hưng Phát

TT0132.6

A

12/4/2019

Không đánh giá

143

Hợp tác xã NN & DV tổng hợp Ngọc Linh - Vĩnh Chân -Hạ Hòa Phú Thọ

TT0133.2

  A

07/05/2019

Còn hiệu lực

144

Tổ hợp tác ong Đoàn Kết

TT0134.1

A

24/06/2019

Còn hiệu lực

145

Công ty TNHH XNK nông lâm sản Trường Đạt - Hạ Hòa, Phú Thọ

TT0135.9

A

07/05/2019

Còn hiệu lực

146

UBND xã Bắc Lương (Hộ sản xuất Lê Hữu Chân)

TT0136.2

A

20/5/2019

Còn hiệu lực

150

Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Trúc Phượng

TT0137.9

A

07/05/2019

Còn hiệu lực

151

Hộ sản xuất Mai Hồng Tuyến - Nga Trường Nga Sơn

TT0138.2

A

20/5/2019

Còn hiệu lực

152

Chợ Bái Gạo - UBND xã Mậu Lâm

TT0139.8

A

23/05/2019

Còn hiệu lực

153

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường Sơn

TT0140.2

A

03/06/2019

Còn hiệu lực

154

Chợ Nghè Hoa Lộc - Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Thanh

TT0125.8

A

18/06/2019

Còn hiệu lực

155

Chợ Đông Thọ - Công ty cổ phần Đông Thọ

TT0141.8

A

17/07/2019

Còn hiệu lực

156

Chợ Đông Thành - Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn

TT0142.8

A

20/06/2019

Còn hiệu lực

157

Hộ sản xuất Đỗ Quang Hợp

TT0143.3

A

20/5/2019

Còn hiệu lực

158

Hộ sản xuất Phạm Viet Hoàn

TT0144.2

A

28/12/2018

Còn hiệu lực

159

Chợ Trường Sơn - UBND xã Trường Sơn

TT0145.8

A

24/07/2019

Còn hiệu lực

160

Hộ sán xuất Mai Hồng Chuân - xã Nga Trường

TT 0146.2

A

15/7/2019

Còn hiệu lực

162

Hộ sản xuất Mai Văn Huy - xã Nga An -Nga Sơn

TT 0147.2

A

15/7/2019

Còn hiệu lực

163

Hộ sản xuất Mai Thị Toan - xã Nga An - Nga Sơn

TT 0148.2

A

15/7/2019

Còn hiệu lực

164

Công ty cổ phần giống Phú Gia

TT 0149.1

A

21/8/2019

Còn hiệu lực

165

Chợ Ga Yên Thái - UBND xã Hoàng Giang

TT 0150.8

A

12/8/2019

Còn hiệu lực

166

Chợ Chiều thị trấn Hậu Lộc - Công ty CP ĐTXD Thanh Hóa

TT.0151.8

A

23/8/2019

Còn hiệu lực

167

Trương DH Hồng Đức

TT0152.2

A

 

Không đánh giá

168

HTX DVNN Quảng Thắng

TT0153.2

A

23/8/2019

Còn hiệu lực

169

Chợ Chùa Thông - UBND xã Tế Lợi

TT0154.8

A

5/9/2019

Còn hiệu lực

170

Chợ Tân Long - UBND xã Yên Lạc

TT0155.8

A

5/9/2019

Còn hiệu lực

171

Chợ Rạm - UBND xã Hoằng Long

TT0156.8

A

5/9/2019

Còn hiệu lực

172

Chợ nông thôn xã Trường Minh - Công ty TNHH XDDVTM Hoàng Việt Thắng

TT.0157.8

A

06/09/2019

Còn hiệu lực

173

Chợ Tượng Văn - UBND xã Tượng Văn

TT.158.8

A

06/09/2019

Còn hiệu lực

174

Chợ Vạn Thành - UBND xã Thăng Long

TT.0159.8

A

.06/9/2019

Còn hiệu lực

175

Chợ Xuân Phúc - UBND xã Xuân Phúc

TT.0160.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

176

Chợ Thiệu Vũ - UBND xã Thiệu Vũ

TT.0161.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

177

Hộ xản xuất - Đinh Quoc Khánh - Yên Tâm

TT.0162.2

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

178

Họ sản xuất - Bùi Ngọc Tuyên - Bá Thước

TT.0163.2

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

179

Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Vạn Thắng

TT.0164.5

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

180

Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ Việt Thanh

TT.0165.2

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

181

Hợp tác xã DVNN xã Hà Long - UBND xã Hà Long

TT.0166.2

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

182

Chợ Thiệu Nguyên - UBND xã Thiệu Nguyên

TT.0167.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

183

Chợ Minh Nghĩa - UBND xã Minh Ngĩa

TT.0168.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

184

Chợ Tượng Sơn - UBND xã TƯợng SƠn

TT.0169.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

185

Công ty TNHH Chế biến nông lâm hải sản sạch Sen Biển

TT.0170.9

A

04/10/2019

Không đánh giá

186

UBND xã Xuân Tân-Tổ hợp tác sản xuất RAT xã Xuân Tân

TT.0171.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

187

UBND xã Thọ Thắng-Tổ hợp tác sản xuất RAT xã Thọ Thắng

TT.0172.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

188

BQL DA NLN và thủy sản huyện Thường Xuân- HTX dịch vụ nông nghiệp Thọ Thanh

TT.0173.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

189

BQL DA NLN và thủy sản huyện Thường Xuân- Tổ HT SX rau an toàn Thành Công

TT.0174.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

190

UBND xã Vạn Thắng- Tổ hợp tác sản xuất RAT Quỳ Thắng

TT.0175.2

A

23/5/2019

Còn hiệu lực

191

UBND xã Trường Sơn-HTX sản xuất và DV rau an toàn Thành Liên

TT.0176.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

192

HTX DV sản xuất nông nghiệp xã Định Tân

TT.0177.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

193

HTX DV sản xuất nông nghiệp xã Yên Hùng

TT.0178.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

194

Hộ sản xuất Trịnh Văn Hưng

TT.0179.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

195

Hộ sản xuất Đỗ Xuân Viên

TT.0180.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

196

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hợp

TT.0181.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

197

UBND xã Thiệu Phúc - HTX DVNN Thiệu Phúc

TT.0182.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

198

UBND xã Vĩnh Tân-Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Vĩnh Tân

TT.0183.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

199

HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Hùng

TT.0097.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

200

HTX  dịch vụ Nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh

TT.0184.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

201

Hợp tác xã NN&PTNT xã Thọ Lâm

TT.0185.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

202

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Thiệu Toán

TT.0186.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

203

HTX DVNN Thiệu Hưng

TT.0064.2

P

11/10/2019

Còn hiệu lực

204

Hộ sản xuất Trần Thị Thơm

TT.0187.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

205

UBND xã Xuân Hòa-Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Xuân Hòa

TT.0188.2

A

12/8/2019

Còn hiệu lực

206

Công ty TNHH Phú Lộc Xanh

TT.0189.2

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

207

HTX sản xuất RAT Đa Lộc

TT.0190.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

208

Hộ sản xuất Lê Văn Ngọc

TT.0191.2

A

4/10/2019

Không đánh giá

209

Chợ Cán Khê - UBND xã Cán Khê

TT.0192.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

210

Tổ hợp tác sản xuất RAT xã Quảng Yên

TT.0193.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

211

Hộ sản xuất Vũ Thị Hồng - TX Bỉm Sơn

TT.0194.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

212

UBND xã Hoằng Lưu-Tổ HT sản xuất rau an toàn Hoằng Lưu

TT.0195.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

213

HTX Nông nghiệp và PTNT Đông Phương Hồng

TT.0070.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

214

UBND xã Tiến Nông - Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ RAT Tiến Nông

TT.0101.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

215

UBND xã Thành Tiến - Tổ hợp tác sản xuất RAT xã Thành Tiến

TT.0196.2

Â

11/10/2019

Còn hiệu lực

216

HTX DVNN xã Vĩnh Quang

TT.0028.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

217

Công ty CP nông nghiệp Vạn Hoa

TT.0197.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

218

Hợp tác xã sản xuất rau, củ quả an toàn xã Hoằng Thắng

TT.0198.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

219

Hộ sản xuất Trịnh Thị Hiền

TT.0199.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

220

HTX dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Yên Thái

TT.0099.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

221

Chợ Quán Trổ - UBND xã Thiệu Long

TT.0200.8

A

04/10/2019

Còn hiệu lực

222

Chợ mới xã Hùng Sơn - Công ty TNHH San Thôn

TT.0201.8

A

04/10/2019

Còn hiệu lực

223

Chợ Thống Nhất - UBND TT Thống Nhất - Yên Định

TT.0202.8

A

04/10/2019

Còn hiệu lực

224

Chợ Quang Lộc – UBND xã Quang Lộc.

TT.0203.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

225

Chợ Đầm - UBND xã Thiệu Duy

TT.0204.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

226

Chợ Ga Minh Khôi - UBND xã Minh Khôi

TT.0205.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

227

Chợ Đình - UBND xã Trương Giang

TT.0206.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

228

Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Viêt Hưng

TT0207.2

A

6/11/2019

Còn hiệu lực

229

Chợ Nga Thủy - UBND xã Nga Thủy

TT0208.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

230

Chợ Viềng - UBND xã Nga Trường

TT0209.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

231

Chợ Hoành - Công ty TNHH DV&TM Tâm Giang

TT0210.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

232

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Công nghệ cao Hoằng Đạt

TT0211.2

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

233

Chợ Cẩm Tân - Hợp tác xã DVTHNN Cẩm Tân

TT.0212.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

234

Chợ Bến Hoằng Phụ - Hợp tác xã SXKD và DVTM Duy Lợi

TT0213.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

235

Chợ Hôm Sung - UBND xã Hoằng Đồng

TT0214.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

236

Chợ Tổ Quỳ Chữ - UBND xã Hoằng Quỳ

TT0215.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

237

Chợ Cẩm Tú - HỢp tác xã DVTH Cẩm Tú

TT0216.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

238

Doanh nghiệp tư nhân Gái Đức (GMP nước mắm)

TT0217.9

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

239

Cơ sở giết mổ Thỏ Nguyễn Ngọc Thiện

TT0218.9

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

240

Chợ Trịnh - Công ty TNHH thương mại và phát triển Hợp Thịnh

TT0219.9

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

241

Chợ Cầu Nẫm - UBND xã Yên Giang

TT0220.8

A

 

Không đánh giá

242

Chợ Bút Sơn - Công ty cổ phần XD Phúc Thắng

TT0221.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

243

Chợ Chùa - UBND xã Hoằng Đạt

TT0222.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

244

Chợ Thị Tứ Nghĩa Trang - UBND xã Hoằng Trung

TT0223.8

A

10/11/2019

Còn hiệu lực

245

BQL DA NLN và thủy sản huyện Thường Xuân- HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Yên Nhân

TT0234.2

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

246

Chợ Hôm _ UBND xã ĐỊnh Tân

TT0235.2

A

 

Không đánh giá

247

Chợ Phú Phượng - UBND xã Phú Nhuận

TT0236.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

248

Chợ Chiềng Đông - Công ty TNHH TMDV&XD Hoàng Tuấn (Cẩm Thủy)

TT0237.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

249

Chợ Bãi Cẩm Vân - Hợp tác xã DVKD tổng hợp nông nghiệp Cẩm Vân

TT0238.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

250

Chợ Cát - UBND xã Yên Lạc

TT0239.8

A

13/9/2019

Còn hiệu lực

251

Chợ Voi - Công ty cổ phần Sông Mã

TT0240.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

252

Chợ Chùa - Cồng ty TNHH MTV Thương mại và XD Dũng Tuấn (Hoằng Đạt)

TT0241.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

253

Chợ Chùa Gia - UBND xã Hoằng Phượng

TT0242.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

254

Hộ sản xuất Phan Văn Soái (Vĩnh Tân)

TT0243.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

255

HTX DVNN sach Hoằng Đạo

TT0244.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

256

Hộ sản xuất Đinh Văn Thắng xã Nga Giáp

TT0245.2

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

257

Hộ sản xuất Nguyễn Tài Vượng xã Nga Giáp

TT0246.2

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

258

Hộ sản xuất Phạm Văn Tuấn xã Nga Thành

TT0247.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

259

Chợ Thiệu Quang- UBND xã Thiệu Quang

TT0248.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

260

Chợ Mành-UBND xã Hưng Lộc

TT0249.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

261

Hộ sản xuất Mai Đức Minh xã Nga Thành - Nga Sơn

TT0250.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

262

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Điều - xã Nga Thành - Nga Sơn

TT0251.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

263

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Đảng -  xã Nga Thành Nga Sơn

TT0252.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

264

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hóa - xã Hóa Quỳ, Như Xuân

TT.103.2

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

265

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thị trấn Yên Cát

TT0253.2

A

 

Không đánh giá

266

Chợ Mới Lam - UBND xã Hoằng Trạch

TT0254.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

267

Chợ thị trấn Lang Chánh - UBND thị trấn Lang Chánh

TT0255.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

268

Chợ Đền - UBND Hoằng Thắng

TT0256.8

A

10/10/2019

Còn hiệu lực

269

Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Hương (GMP)

TT0257.9

A

16/8/2019

Còn hiệu lực

270

Hộ kinh doanh cá thể Trần Mạnh Hảo (GMP)

TT0258.9

A

23/8/2019

Còn hiệu lực

271

Hộ kinh doanh cá thể Vũ Tuấn Anh (GMP)

TT0259.9

A

03/09/2019

Còn hiệu lực

272

Trang trại tổng hợp Nguyễn Thị Dung.

TT.0260.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

273

Tổ sản xuất Ổi Lê an toàn xã Thành Tâm.

TT.0261.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

274

Tổ hợp tác sản xuất cam xã Đoài lòng vàng theo tiêu chuẩn VietGAP.

TT.0262.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

275

Hộ sản xuất Tào Thị Loan - xã Thạch Sơn

TT.0263.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

276

Công ty TNHH sản xuất tinh dầu Minh Hồng - Thạch Sơn

TT.0264.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

277

Tổ sản xuất Mía tím Thôn Thạch Lỗi - Thành tân

TT.0265.2

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

278

Chợ Thượng Hải - Hợp tác xã Liên Minh

TT.0266.8

A

11/10/2019

Còn hiệu lực

279

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Tiến Nông

TT.0267.2

A

15/11/2019

Còn hiệu lực

280

Chợ Thiệu phú - ubnd xã thiệu phú

TT.0268.8

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

281

Chợ Rị - UBND xã Thiệu Trung

TT.0269.8

A

15/10/2019

Còn hiệu lực

282

Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp.

TT.0100.2

A

18/11/2019

Còn hiệu lực

283

Hộ sản xuất Phạm Thị Thủy (Hoằng Hợp)

TT.0270.2

A

18/11/2019

Còn hiệu lực

284

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả chất lượng cao xã Yên Ninh

TT.0075.2

A

18/11/2019

Đang khắc phục

285

Chợ dịch vụ hậu cần nghề cá Hòa Lộc - Công ty Thành Công

TT.0271.8

A

03/01/2020

Đang khắc phục

286

Chợ Thanh Xá - Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh

TT. 0272.8

A

03/01/2020

Đang khắc phục

 

 

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả