Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Danh mục các sản phẩm, cơ sở sản xuất được cấp" Giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm"

 

Các sản phẩm đã được xác nhận đều được dán tem xác nhận sản phẩm an toàn

 

                                                 Mẫu tem xác nhận

 

Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả