Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

THTQC 4/7/2019

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy Sản Thanh Hóa là một trong số ít phòng thí nghiệm được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Kiểm định

          Với năng lực kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, vật tư nông nghiệp, Phòng kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi đạt theo TCVN 17025 : 2017 (mà số VILAS 690), hệ thống phòng kiểm nghiệm chuyên nghiệp của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng nông , Lâm, Thủy sản Thanh Hóa cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ kiểm nghiệm tốt nhất, với chi phí hợp lý, thời gian trả kết quả nhanh nhất. Ngoài ra Trung tâm luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do Trung tâm thực hiện.

          Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định số: 515/ QĐ-CN-TĂCN (ngày 24 tháng 12 năm 2018), về việc chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi. Theo đó, Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy Sản Thanh Hóa thực hiện thử nghiệm thức ăn chăn nuôi theo TCVN. Danh mục các phép thử được chỉ định như: Protein ts; Protein tiêu hóa, Protein hòa tan, Canxi, Phốt pho, Độ ẩm....

 

Lê Hằng - TTKN&CN
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả