Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Văn bản pháp quy

Quy định mới về máy móc được hưởng hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp Quy định mới về máy móc được hưởng hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương; Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý phân bón.
Quyết định số 1452/QĐ-UBND ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2011 Quyết định số 1452/QĐ-UBND ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả