Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Thủ tục chứng nhận

10 lý do tại sao cần chứng nhận ISO 9001 10 lý do tại sao cần chứng nhận ISO 9001
"Tại sao công ty của chúng tôi cần phải được chứng nhận ISO 9001?" Đó là một câu hỏi hay. ISO 9001 là tiêu chuẩn Hệ thống Quản Lý Chất Lượng (QMS) và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho bất kỳ công ty nào áp dụng tiêu chuẩn này. Vì vậy, tại sao tổ chức của b
Chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận Chứng nhận đăng ký hoạt động Chứng nhận
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa đăng ký hoạt động Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.
Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp
Văn bản này quy định các nội dung cơ bản trong việc giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp trong hoạt động chứng nhận do Trung tâm thực hiện.
Hướng dẫn thỏa thuận chứng nhận sản phẩm Hướng dẫn thỏa thuận chứng nhận sản phẩm
Tài liệu này hướng dẫn các nội dung cần thiết để nhân viên của Trung tâm tiến hành thương thảo với khách hàng của trong quá trình cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn/hợp quy.
Quy định về chứng nhận sản phẩm Quy định về chứng nhận sản phẩm
Những biểu mẫu sử dụng trong chứng nhận sản phẩm
Quy định sử dụng dấu chứng nhận Quy định sử dụng dấu chứng nhận
Tài liệu này quy định sử dụng và quản lý dấu chứng nhận hợp quy của nhà sản xuất sau khi được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
Quy trinh chứng nhận VietGAP rau quả Quy trinh chứng nhận VietGAP rau quả
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VIETGAP (CHO RAU, QUẢ, CHÈ) Mã hiệu : QT.TrT.13 Lần ban hành : 03 Ngày ban hành : 01/10/2014
Hướng dẫn Số:619/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn Số:619/HD-SNN&PTNT
HƯỚNG DẪN Thực hiện một số nội dung của Quyết định số 618/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VIETGAP  (TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN) QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VIETGAP (TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN)
Mã hiệu : QT.TrT.14 Lần ban hành : 03 Ngày ban hành : 01/10/2014
Trang 12
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả