Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Thông báo

Thông báo về việc chuyển đổi chứng nhận VietGAP trồng trọt Thông báo về việc chuyển đổi chứng nhận VietGAP trồng trọt
Chuyển đổi chứng nhận VietGAP trồng thọt từ Thông tư 48/2012-TT-BNNPTNT sang TCVN 11892-1:2017
Dự báo sâu bệnh tuần từ 11 - 17/7/2017 Dự báo sâu bệnh tuần từ 11 - 17/7/2017
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh.
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 29/5 - 4/6/2017 Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 29/5 - 4/6/2017
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 29/5 - 4/6/2017
Dự báo sâu bệnh tuần từ 27/3 - 2/4/2017 Dự báo sâu bệnh tuần từ 27/3 - 2/4/2017
Thời tiết vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh, để quản lý bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông... 1. Trên lúa
Dự báo sâu bệnh tuần từ 20-26/02/2017 Dự báo sâu bệnh tuần từ 20-26/02/2017
Tại các tỉnh phía Bắc, thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ. Hướng dẫn bón phân cân đối tránh thừa đạm để hạn chế sự phát sinh gây hại của sâu bệnh.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 6/2 - 12/2/2017 Dự báo sâu bệnh tuần từ 6/2 - 12/2/2017
Tại các tỉnh phía bắc, ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy. Gây hại nặng khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-19/12/2016 Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-19/12/2016
Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại có chiều hướng gia tăng trên rau, mức độ nhẹ đến trung bình. Tiếp tục theo dõi, xác định địa điểm châu chấu đẻ trứng để kịp thời tổ chức, thực hiện phòng chống.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 14 - 20/11/2016 Dự báo sâu bệnh tuần từ 14 - 20/11/2016
Những vùng chuẩn bị xuống giống lúa ĐX 2016 - 2017: Theo dõi rầy di trú và tình hình khí tượng thủy văn ở địa phương nhằm đảm bảo xuống giống “đồng loạt, né rầy”.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 31/10 - 5/11/2016 Dự báo sâu bệnh tuần từ 31/10 - 5/11/2016
Tại các tỉnh phía Bắc, trên diện tích lúa cực muộn và lúa gieo khô, sinh vật gây hại nhẹ, tuy nhiên cần theo dõi rầy, cuốn lá nhỏ, chuột.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 26/9 - 2/10/2016 Dự báo sâu bệnh tuần từ 26/9 - 2/10/2016
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy tiếp tục nở, mật độ tăng, hại diện hẹp chủ yếu trên giống nhiễm; khả năng gây cháy ổ nhỏ sau 25/9 nếu không được phun trừ kịp thời...
Trang 1234
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả