TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Thông báo

THÔNG TƯ  BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:[1] - Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (Phụ lục 1) - Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thú y (Phụ lục 2). - Danh mục hoá chất, kháng
Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì ATTP năm 2016 Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì ATTP năm 2016
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo số 1962/TB-BNN-VP ngày 11/03/2016 Thông báo số 1962/TB-BNN-VP ngày 11/03/2016
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG NĂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 2015
Danh mục các sản phẩm, cơ sở sản xuất được cấp" Giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm" Danh mục các sản phẩm, cơ sở sản xuất được cấp" Giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm"
Danh mục các sản phẩm, cơ sở sản xuất được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Thanh Hóa cấp "Giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm"
Công bố Đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh vi phạm về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực p Công bố Đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh vi phạm về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực p
Đường dây nóng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: www.mard.gov.vn
Công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân, tổ chức về các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng Công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân, tổ chức về các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng
Đường dây nóng được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại địa chỉ: snnptnt.thanhhoa.gov.vn Số điện thoại đường dây nóng: 0916.648.867 Địa chỉ thư điện tử: tts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
Trang 1234
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả