TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TR

THQTC 25/12/2018

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa đã tổ chức buổi Tổng kết phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong công việc năm 2017, 2018. Tuyên dương các cá nhân, tập thể đã có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong thực tế, đạt hiệu quả cao.

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Chứng nhận VietGAP

                        Buổi lễ tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

           Với mục đích phát huy tính sáng tạo, chủ động, nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa. Giám đốc Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 03/KH- TTKN&CN ngày 13 tháng 02 năm 2017 chính thức phát động phong trào trong toàn thể CBNV Trung tâm. Sau khi phát động tập thể các phòng chuyên môn, cá nhân CBNV Trung tâm đã nhiệt liệt hưởng ứng tham gia. Với 7 sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Trung tâm như chứng nhận, kiểm nghiệm, hành chính – quản trị…. Nội dung các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều bám sát vào thực tế hoạt động chuyên môn của Trung tâm, nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc, tìm kiếm và nâng cao nguồn thu cho đơn vị. Hội đồng đánh giá, thẩm định sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã nghiêm túc tổ chức đánh, thẩm định hiệu quả áp dụng trong thực tế, cũng như tính cần thiết trong công tác chuyên môn của từng phương án cụ thể. Kết quả đã lựa chọn được 04 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt đưa vào áp dụng trong thực tế. Sau thời gian áp dụng thực hiện, hoàn thành các tiêu chí đặt ra cho từng các phương án, được các cơ quan chức năng như: Cục BVTV, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Văn phòng công nhận chất lượng BoA… chứng nhận lĩnh hoạt động, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, bước đầu tìm kiếm được khách hàng, đóng góp vào nguồn thu dịch vụ của Trung tâm.

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Chứng nhận VietGAP

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Chứng nhận VietGAP

                   Lãnh đạo Trung tâm trao tặng hoa và Quyết định khen thưởng

 

          Tổng kết hoạt động năm 2017, 2018 Lãnh đạo Trung tâm đã tuyên dương, trao phần thưởng cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đánh giá đạt hiệu quả cao (03 giải khá, 01 giải đạt yêu cầu) và đưa vào áp dụng thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2019 với mục tiêu cụ thể:

          - Nâng cao hơn nữa hàm lượng khoa học công nghệ, áp dung kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trong mỗi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

          - Nghiên cứu, đột phá trong các lĩnh vực mới, tiến bộ kỹ thuật mới liên quan đến công tác chuyên môn của Trung tâm.

          - Tập trung các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng.

          - Tăng cường số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cá nhân CBNV.

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Chứng nhận VietGAP

                              Đại diện tác giả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát biểu 

          Kết thúc buổi lễ, đại diện cá nhân, tập thể tác giả được khen thưởng trong phong trào phát biểu ý kiến, cam kết sẽ tiếp tục phát huy trên cơ sở những thành quả phong trào đã đạt được, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu Giám đốc Trung tâm đã đề ra. 

HC-TH