Quản lý bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi – Thực trạng và giải pháp

THQTC 16/3/2018

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như quá trình thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; trao đổi về những khó khăn, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, và tổ chức thực hiện các quy định có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, xuất phát từ việc xử lý chất thải động vật và sử dụng thức ăn thương phẩm chưa tốt. Cụ thể, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.

Về việc ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, hệ thống văn bản dần được hoàn thiện; công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, nâng cấp. Tuy nhiên, một trong những bất cập hiện nay là vẫn chưa có quy định (gồm cả hướng dẫn) cụ thể về tái sử dụng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, nuôi trồng thủy sản); quy định trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi chưa được chú trọng...

Trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám thông tin, Chính phủ giao cho Bộ xây dựng dự án luật chăn nuôi và trồng trọt để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu trong kỳ họp tới vào tháng 5/2018. Hội thảo là dịp để Bộ ghi nhận ý kiến đóng góp, giúp xây dựng chính sách để công tác quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả hơn.

Ghi nhận những ý kiến góp ý tại buổi hội thảo, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng đề nghị sau buổi hội thảo, dựa trên báo cáo và tham luận của đại biểu, cơ quan chuyên môn sẽ tổng hợp lại những kiến nghị trình Uỷ ban Thường vụ xem xét để kịp thời gửi Chính phủ nhằm chỉnh sửa, tiếp thu và có những điều chỉnh phù hợp.

Trong phiên họp thường vụ vào tháng 4/2018, Ủy ban Thường vụ dự kiến tổ chức phiên giải trình về vấn đề liên quan đến chất thải trong đó có chất thải chăn nuôi. Từ đó, sẽ đưa ra những giải pháp tháo gỡ hiệu quả chất thải chăn nuôi để vừa bảo vệ tốt môi trường, vừa đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp chăn nuôi, giảm chi phí sản xuất để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, chuyển dịch sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ./.

www.mard.gov.vn