Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN THANH HÓA

Địa chỉ: 17 Dốc Ga - P.Phú Sơn - TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3942 972 - Email: thanhhoaqtc@gmail.com

  • captcha
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả