Góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 201

THQTC 17/7/2019

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019, với mục đích đánh giá kết quả kết nối cung cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018-2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; kết nối các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trong tỉnh với các cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh nhằm hình thành các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; trưng bầy, quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”của Bộ Chính trị.

Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu thực hiện Hội nghị, theo đó Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa được giao nhiệm vụ lấy mẫu, phân tích nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (ATTP) mẫu nông sản thực phẩm của 27 huyện/thị xã/thành phố và của các tổ chức, doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong tỉnh. Các sản phẩm được phân tích là những mặt hàng đặc trưng, thế mạnh của các đơn vị, như rau, quả, gạo, mật ong, thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, sản phẩm từ gạo… tổng số 275 mẫu, phân tích nhanh trên 500 chỉ tiêu ATTP như focmon sinh trưởng (sabutamol), độc tố, kháng sinh, thuốc BVTV, chất bảo quản, phụ gia, E.coli…. Kết quả phân tích mẫu là cơ sở để cấp tem chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trưng bầy sản phẩm tại Hội nghị.

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

 

       KNV của Trung tâm phân tích mẫu sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội nghị

 

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

            Cán bộ Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trưng bày sản phẩm

Với tinh thần làm việc khẩn trương, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo các phòng, cá nhân lập kế hoạch cụ thể đến từng cá nhân, tổ chức, phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng và chất lượng công việc được giao, góp phần vào sự thành công của Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

 

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

 

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

 

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

 

Kiểm nghiệm, Chứng nhận, VietGAP

                 Một số hình ảnh các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị

 

Ng. T. Hạnh - TTKN&CN