Dự báo Sâu bệnh tuần từ 13 - 19/6/2016

THQTC 14/6/2016

1. Trên lúa
a) Các tỉnh phía Bắc
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy lứa 3 tiếp tục gây hại trên lúa ĐX 2015-2016 giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi, gây cháy ổ nếu không phòng trừ kịp thời tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
- Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục gây bông bạc diện hẹp trên các trà lúa trỗ muộn.
Các đối tượng khác tiếp tục gây hại với mức độ nhẹ.
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
- Sâu cuốn lá nhỏ: Phát sinh hại nhẹ lúa XH giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ; sâu keo, bọ trĩ... phát sinh hại chủ yếu lúa XH, HT sớm giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
- Chuột: Hại nhẹ chủ yếu trên lúa XH giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ và lúa HT sớm giai đoạn gieo sạ - đẻ nhánh.
- Ốc bươu vàng: Tập trung ở vùng trũng thấp.
c) Các tỉnh phía Nam
- Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 2 - 4, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý, không để lây lan diện rộng và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang các trà lúa mới gieo sạ.
- Thời tiết thuận lợi, bệnh đạo ôn tiếp tục phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ.
- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ đến trung bình, trên lúa TĐ mới gieo sạ đến dưới 15 ngày, nhất là những vùng có mưa nhiều khó thoát nước. Những nơi chưa gieo sạ nên vệ sinh đồng ruộng thật kỹ, thu gom ốc bươu vàng hoặc xử lý bằng thuốc hóa học trừ ốc để hạn chế thiệt hại ngay từ đầu vụ.
- Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt giai đoạn trỗ chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.
2. Trên cây trồng khác
- Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại hại lúa nương và ngô tại Sốp Cộp (Sơn La).
- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy... gây hại trên rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long hại nhẹ.
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.
- Châu chấu tre tiếp tục phát sinh gây hại tại Sơn La.
CỤC BVTV
KHUYẾN CÁO
Trên lúa:

Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun thuốc trừ sâu Mimic 20SC, có thể phối hợp với Altach 5EC để tăng khả năng diệt sâu nhanh hơn, hoặc phun riêng Wellof 330EC. Khi xuất hiện rầy ở mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 kg/ha). Ốc bươu vàng gây hại lúa mới gieo sạ, phòng trừ bằng cách rải thuốc ốc Honeycin 6GR.
Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phun thuốc Beam 75WP đặc trị đạo ôn, có thể kết hợp với thuốc khuẩn Bonny 4SL phòng trừ các bệnh do vi khuẩn cùng lúc (hoặc bộ HAI-BB hay BBC, BBA). Để phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây lem lép hạt có thể phối hợp Aviso 350SC giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.
Trên cây trồng khác:
Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; Nhện đỏ phun Takare 2EC; Rầy xanh phun Applaud 10WP.
Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WPl; Rệp sáp phun Nurelle D 25/2.5EC; Nấm hồng phun Vali 5SL.
Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bonny 4SL; Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc).
Cây thanh long: Phun bộ ba đốm nâu của Công ty CP Nông Dược HAI.