TRANG CHU 1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
Góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 201Góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu và ...
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔICHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy Sản Thanh Hóa là một trong số ít phòng thí nghiệm được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.
Danh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhậnDanh sách khách hàng lĩnh vực Chứng nhận
Danh sách và tình trạng khách hàng lĩnh vực Chứng nhận chất lượng của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa
Lĩnh vực hoạt độngLĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động Chứng nhận của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc chỉ định
Tin bài mới
Sản phẩm được xác nhận "An toàn thực phẩm" Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa Thông tin giá cả